You can send me an email to: smcneil@cardiffmet.ac.uk

Department of Applied Computing and Engineering | Adran Gyfrifiadura Cymhwysol a Pheirianneg

Cardiff School of Technologies | Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Cardiff Metropolitan University | Prifysgol Metropolitan Caerdydd

F1.11, Llandaff Campus | F1.11, Campws Llandaf 

Western Avenue, Cardiff CF5 2YB | Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YB